Presentacio - Centre euro arab

Centre Euro Àrabe de Catalunya

El Centre Euro Àrab de Catalunya (CEAC), som una entitat que aglutina la societat civil organitzada procedent de l'espai euromediterrani (de les dues ribes). Treballem per fer créixer el teixit associatiu civil mitjançant actuacions locals i amb accions que fomenten el comunitarisme.

A més, establim vincles entre la societat civil procedent de la ribera sud de la Mediterrània amb la societat d'acollida per fomentar l'arrelament local de les comunitats.

OBJECTIUS GENERALS

Treballem per fomentar l'enfortiment dels valors democràtics i de la igualtat requerint la implicació activa de la ciutadania d'origen sud-mediterrània i europea resident a Catalunya.

Treballem per una igualtat efectiva entre homes i dones

Fomentem la cultura de la pau i la justícia social.

Fomentem la interculturalitat, la cooperació i el desenvolupament social i comunitari.

Lluitem contra els discursos de l'odi i l'autoritarisme.
Durant més de deu anys de funcionament, hem unit esforços per donar protagonisme als espais d'interacció de les comunitats euromediterrànies.

Treballem per al reconeixement de la diversitat cultural i lingüístic dels pobles que formen l'arc euromediterrani.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Sensibilitzar i informar la ciutadania catalana sobre les cultures, les llengües i la història comuna de l'espai euromediterrani; posant l'accent en les aportacions que fan a la nostra societat.

Reforçar les relacions internacionals al voltant de la Mediterrània a través de la diplomàcia ciutadana tant amb activitats de sensibilització, formació i empoderament.

Promoure i incloure la participació de la ciutadania d'origen àrab, amazic, kurd, europea, i de totes aquelles cultures minoritàries en el teixit associatiu i veïnal de les nostres ciutats.

Fomentar la igualtat d'oportunitats a Barcelona dels ciutadans i ciutadanes d'origen sud mediterrani, de manera especial i transversalment dones i joves.

Proporcionar les comunitats de l'arc euromediterrani (entitats i persones individuals) els espais, serveis d'assessorament, formació, eines per a la participació i per dissenyar i implementar projectes en xarxa.

La promoció d'aquestes accions té també com a finalitat complementària el foment de l'voluntariat de les mateixes comunitats, a més de la implicació de dones i joves.

Fer-te
voluntari

Al Centre Euro Àrab de Catalunya creiem que amb el voluntariat podem ajudar a créixer el teixit associatiu civil mitjançant actuacions locals i amb accions que fomentin el comunitarisme.